Jelen Szerződés a konzolcenter.hu domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások felhasználói (továbbiakban Felhasználó), és a szolgáltatás üzemeltetője (továbbiakban: Konzol Center/Üzemeltető) között létrejövő kötelező érvényű megállapodás. Jelen Szabályzat betartása mindkét fél kötelessége.

A Konzol Center oldalára történő regisztráció egyúttal jelen Szabályzat elfogadását jelenti, a nem regisztrált felhasználók számára pedig a Szolgáltatás használata a Szabályzat automatikus elfogadásának minősül. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről jelen Szabályzat Adatvédelmi fejezete rendelkezik.

A Szolgáltatás igénybevétele kizárólag önkéntes alapon történhet, a hatályos jogszabályok betartásával.

Regisztráció

A Konzol Center weboldalon történő regisztrációra mindazon felhasználók jogosultak, akik elfogadják és maradéktalanul betartják jelen Szabályzatot, a hatályos jogszabályokat, az írott és íratlan ún. Netikettet. Regisztráció nélkül a Felhasználók a Konzol Center mindazon szolgáltatásainak igénybevételére jogosultak, mely nem kötött regisztrációhoz.

A regisztráció az ún. regisztrációs űrlap kitöltésével történik, mellyel kapcsolatban a Felhasználó kijelenti, hogy valós adatokat ad meg. A szolgáltatás üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy azon Felhasználók regisztrációját megtiltsa, akik felhasználónévként a közízlést sértő, jogszabályba ütköző, vagy a Konzol Center működésével összeférhetetlen nicknevet regisztrálnak.  A felhasználói fiókokkal vagy jelszavakkal, a Felhasználó tudtával vagy tudta nélkül történő visszaélésekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal!  A sikeres regisztrációt követően a regisztrált Felhasználókat terhel minden felelősség a Konzol Centeren általuk, vagy a nevükben végzett valamennyi tevékenységért.

Az Üzemeltető jogosult a Felhasználók regisztrációját előzetes értesítés és indoklás nélkül megakadályozni.

Az Üzemeltető és a szerzői jogvédelem

A Konzol Center weboldalon az Üzemeltető által közzétett bárminemű tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi. Ezen tartalmak felhasználása, részleteiben vagy teljes egészében, csak az oldal előzetes írásos engedélyével lehetséges, a forrás pontos megjelölésével. A konzolcenter.hu domain név az Üzemeltető tulajdonát képezi.

Hirdetések

Az Üzemeltető a Konzol Center weboldalon hirdetéseket helyezhet el, melyek tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető a hirdetések elhelyezése során maradéktalanul betartja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT) és a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit.

Adatvédelem

A szolgáltatás Felhasználóinak IP címét szervereink automatikusan regisztrálják, ezen túlmenően a Felhasználó által használt operációs rendszer, böngésző típusa, és egyéb technikai információk kíséretében. Ezeket az adatokat a Felhasználók által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal összefüggésben nem használjuk fel, kizárólag összesített formában kerülnek feldolgozásra.

A regisztráció során a keletkezett adatokat a legnagyobb körültekintéssel és szigorúan bizalmasan kezeljük, ezekhez az Üzemeltetőkön kívül harmadik személy nem férhet hozzá. Egyes információkat az Üzemeltetők jogosultak, azonban kizárólag összesített formában nyilvánosságra hozni annak érdekében, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban információt kérők számára válaszolni tudjon.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (e-mail cím) kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve). Harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

A Konzol Center weboldal látogatása során a Felhasználó számítógépére ideiglenes egyedi azonosítók, ún. cookie-k kerülhetnek, melyet kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítésére használunk fel. A Felhasználó jogosult az Üzemeltető oldaláról érkező cookie-k tiltására, ez nem feltétele a Szolgáltatás igénybevételének, azonban a regisztrációhoz kötött tartalmakat csak abban az esetben tudja igénybe venni, hogy ha a számítógépe cookie-t fogad.

A Felhasználó jogosult a Konzol Center weboldal kommunikációs csatornáinak igénybevételére, azonban ezeket saját felelősségükre veszik igénybe. Az egyes hozzászólások szerzői joga a Felhasználót illetik, azonban az Üzemeltető jogosult ezeket sokszorosítani, idézni, előzetes értesítés nélkül törölni, vagy módosítani. A nyilvános hozzászólásokra vonatkozó jogi szabályozásokat (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény) a Felhasználók a hozzászólás közzétételével automatikusan elfogadják, azokat magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

Az Üzemeltető az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az EKT alapján meghatározott körben jogosult a Fórumok használatával, és a hozzászólásokkal összefüggésben keletkezett személyes és egyéb felhasználói adatok kezelésére és archiválására.

A Felhasználási Feltételek érvényessége

Jelene megállapodás a Felhasználó és az Üzemeltető között megszűnik, amennyiben

  • a Felhasználó regisztrációját törli, vagy erre kéri az Üzemeltetőt
  • az Üzemeltető a Felhasználási feltételek megsértése miatt a Felhasználót kitiltja a Szolgáltatásból
  • a konzolcenter.hu megszűnik

 

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást részben vagy egészben, átmenetileg vagy véglegesen korlátozza, tartalmakat szüntessen meg a Felhasználók értesítése és beleegyezése nélkül.